Archív článkov

Dni českej a slovenskej kultúry v Užhorode

04.03.2018 12:26
V dňoch 12. - 17. marca 2018 usporadúvajú Generálny konzulát SR v Užhorode a Generálny konzulát ČR vo Ľvove dni českej a slovenská kultúry v Užhorode. V rámci týždňa prebehne rad besied zástupcov organizátorov so študentmi Užhorodskej národnej univerzity a hostí, ďalej prebehne prezentácia a...

Odhalenie pamätnej tabule T. G. Masaryka v Chuste

04.03.2018 11:42
Slávnostné odhalenie pamätnej tabule T. G. Masaryka v Chuste, ktorá bude umiestnená so súhlasom miestnej samosprávy na budove technického lýcea na ulici Puškina 11, sa uskutoční v stredu - 7. marca 2018 - v 13 hodín. Slávnostného odhalenia sa zúčastní aj Generálny konzul SR vo Ľvove - pán Pavel...

Masarykova pamätná tabuľa je hotová!

04.03.2018 11:39
Masarykova pamätná tabuľa je hotová! Pripomíname, že slávnostné odhalenie bas-reliéfe T. G. Masaryka v Chuste sa uskutoční v stredu - 7. marca 2018 - v 13 hodín. Slávnostného odhalenia sa zúčastní aj Generálny konzul ČR vo Ľvove - pán Pavel Pešek - a zástupcovia Generálneho konzulátu SR v...

Noviny Užhorodskej mestskej rady a výkonného výboru informujú o aktivitách krajanských spolkov

15.02.2018 10:57
Dňa 20. januára 2018 vyšiel vo Novinách Užhorodskej mestskej rady a výkonného výboru článok o aktivitách spolkov Užhorodského spolku Slovákov a Klubu T. G. Masaryka v Užhorode, ktoré podporujú kultúrne dedičstvo Čechov a Slovákov v regióne - vydanie publikácií - zborníkov (kalendárov) spolkov,...

Návšteva členov krajanských spolkov v Chuste

17.01.2018 11:32
Členovia Užhorodského spolku Slovákov a Klubu T. G. Masaryka v Užhorode a Užhorodského spolku Slovákov navštívili mesto Chust, kde sa stretli so zástupcom predsedu Rady mesta Chustu - pánom Ivanom Fetko, a s riaditeľom Chustského lýcea číslo 11 - Dmytro Priharou, na ktorého budove bude umiestnená...

Písali o nás: Bulletin ČSUZ Bratislava

01.01.2018 19:07
V jesennom bulletine Československého ústavu zahraničního v Bratislave vyšiel článok pripomínajúc aktivitu Užhorodského spolku Slovákov - konkrétne odhalení pamätnej tabule Ľudovíta Štúra v Antalovciach.

Stretnutie krajanov pri príležitosti osláv vzniku 1. ČSR

14.12.2017 10:49
Dňa 28. októbra 2017 sa v rámci osláv vzniku 1. ČSR uskutočnilo stretnutie členov a zástupcov Klubu T. G. Masaryka v Užhorode a Užhorodského spolku Slovákov u bust T. G. Masaryka a M. R. Štefánika, pri ktorom si spoločne pripomenuli deň a obdobie, kedy dnešná ukrajinská Zakarpatská oblasť, vtedy...

Ľudovít Štúr má v obci Antalovce pamätnú tabuľu

14.12.2017 08:19
Dňa 5. októbra 2017 za účasti miestnych médií odhalil Užhorodský spolok Slovákov pamätnú tabuľu Ľudovíta Štúra na budove kultúrneho centra v Antalovciach v Užhorodskom okrese. V tejto obci dnes žije približne 200 slovenských rodín. Finančné prostredky na jej vytvorenie a umistnenie...

Oslavy vzniku 1. ČSR

21.10.2017 19:54
Dňa 28. októbra 2017 usporadúvajú Užhorodský spolok Slovákov a Klub T. G. Masaryka v Užhorode stretnutia krajanov a priateľov slovenského a českej kultúry pri príležitosti vzniku 1. Československej republiky, ktorej súčasťou bolo aj územie dnešnej Zakarpatskej oblasti (vtedy Podkarpatská Rus). Pred...

Užhorodský spolok Slovákov v médiách

21.10.2017 19:16
TV TYSA Dňa 12. októbra 2017 odvysielala Užhorodská regionálna televízia Tysa v magazínu Slovenské pohľady reportáž o histórii a súčasnosti Slovákov v obci Antalovce v súvislosti s odhalením pamätnej tabule Ľudovítovi Štúrovi. Magazín je možné pozrieť na internetovej stránke regionálnej televízie...