Archív článkov

Vianočný koncert Terchovskej muziky v Užhorode

01.12.2016 09:33
Dňa 9. decembra 2016 o 18. hodine sa v Užhorode v kostole sv. Jurija (Vološina 9) uskutoční adventný koncert. Na koncerte zaznejú vianočné piesne v podaní muzikantov z Terchovej. Koncert organizuje Generálny konzulát Slovenskej republiky v Užhorode. Terchovská muzika je zaradená do Svetového...

Slávnostné odhalenie busty M. R. Štefánika v Užhorode

08.11.2016 11:29
Dňa 10. novembra 2016 sa o 14. hodine v Užhorode uskutoční slávnostné odhalenie busty M. R. Štefánika, spoluzakladateľa Československej repubuliky. Busta bude umiestnená v parku M. R. Štefánika - na námestí Družby národov - nedaleko busty T. G. Masaryka. Organizátormi akcie sú Generálny konzulát...

Slovenský svetový kalendár

08.11.2016 09:44
Slovenský kultúrny klub v Srbsku, Centrum - slovenská kultúrna koordinácia, Báčsky Petrovec, Srbsko, vydali Slovenský svetový kalendár, v ktorom sa prezentujú slovenské krajanské spolky z celého sveta. Výnimkou nieje ani Užhorodský spolok Slovákov. "Cieľom tohto projektu je prispieť k prezentácií...

Odhalenie tabule k pamiatke Ľudovíta Štúra v obci Turja Remeta

22.10.2016 18:00
Dňa 18. októbra 2016 bola slávnostne odhalená tabuľa k pamiatke veľkého Slováka, kodifikátora slovenského jazyka - Ľudovíta Štúra - v obci Turja Remeta Perečinského okresu v Zakarpatskej oblasti na Ukrajine. Slávnostneho odhalenia sa zúčastnili predstavitelia Generálneho konzulátu SR v Užhorode -...

Výstava o medzivojnovej československej architektúre v Užhorode

19.10.2016 13:15
V dňoch 15. - 22. októbra sa v Užhorode koná výstava o medzivojnovej československej architektúre. Súčasťou výstavy je program pre zástupcov miestnej samosprávy aj záujemcov z rad širokej verejnosti. Vernisáž výstavy sa konala 15. októbra a zúčastnili sa jej aj zástupcovia Užhorodského spolku...

Odhalenie pamätnej tabule k pamiatke Ľudovíta Štúra v obci Turja Remeta

12.10.2016 18:27
V útorok - dňa 18. októbra 2016 o 13. hodine - za účasti predstaviteľov Generálneho konzulátu Slovenskej republiky v Užhorode, miestnej vlády Perečinského okresu a predstaviteľov a členov Užhorodského spolku Slovákov uskutoční odhalenie pamätnej tabule k pamiatke slovenského buditeľa a...

Návšteva predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a riaditeľky odboru osvedčení a právneho

19.09.2016 20:23
V dňoch 19. - 23. 9. 2016 navštívi Zakarpatskú oblasť predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí - pán veľvyslanec JUDr. Ján Varšo, CSc., a JUDr. Andrea Groszová, riaditeľka odboru osvedčení a právneho. V rámci návštevy sa uskutoční spoločné stretnutie zástupcov Úradu, predstavitelov...

Recepcia pri príležitosti osláv Dňa Ústavy Slovenskej republiky

07.09.2016 09:11
Generálna konzulka Slovenskej republiky v Užhorode Janka Burianová a Honorárny konzul Slovenskej repubily vo Veľkej Berezne Oleg Ivanovič Adamčuk organizujú 7. septembra 2016 pri príležitosti osláv slovenského štátneho sviatku - Dňa Ústavy Slovenskej republiky - slávnostnú recepciu. Na...

Čabianska organizácia Slovákov - kontakt so Slovákmi v Maďarsku

17.08.2016 18:52
Užhorodský spolok Slovákov spolupracuje a udržiava kontakty so Slovákmi v okolitých krajinách. Príkladom je kontakt so Slovákmi z Békešskej Čaby, ktorí vydali Čabiansky Kalendár na rok 2016 a v ktorom publikuje aj predseda Užhorodského spolku Slovákov - Ivan Latko. V svojom článku píše o prístupu...

Povolenie na odhalenie pamätnej tabule k pamiatke Ľudovíta Štúra

07.08.2016 15:36
Užhorodský spolok Slovákov dostal povolenie k odhaleniu pamätnej tabule k pamiatke slovenského buditeľa a kodifikátora súčasneho slovenského jazyka Ľudovíta Štúra v obci Antalovce.