Kalendár akcií

Slávnostné odhalenie pamätnej dosky na budove Prosvita

20.02.2019 13:15
Dňa 7. marca 2019 v 13 hodín miestneho (kyjevského času) prebehne slávnostné odhalenie pamätnej dosky na budove Prosvita, v ktorej sídlia okrem iného aj slovenské a české krajanské spolky, pripomínajúce pôvod tejto stavby. Dvojjazyčná tabuľa obsahuje informácie o architektoch, ktorí stavbu navrhli...

Slávnostné odhalenie pamätnej tabule A. Dubčeka

21.11.2018 18:10
Generálny konzulát Slovenskej republiky v Užhorode plánuje dňa 26. novembra 2018 o 12. hodine slávnostné odhalenie pamätnej tabule k pamiatke Alexandra Dubčeka. Tabuľa bude umiestnená na budove školy č. 4 s prehĺbenou výukou slovenského jazyka – na Županátskom námestí 10. 

Odhalenie pamätnej tabule v obci Nový Klenovec

19.09.2018 15:04
V utorok - 2. októbra 2018 - v 13:00 hodín kyjevského času je naplánované odhalenie tabule - basreliéfu - veľkému Slovákovi, kodifikátorovi slovenského jazyka - Ľudovítovi Štúrovi v obci Nový Klenovec Mukačevského okresu. Tabuľa bude umiestnená na budove miestnej strednej školy. Odhalenie tabule...

Festival Červená Ruža

15.08.2018 08:41
V nedelu - 26. augusta 2018 - sa v obci Storožnyca uskutoční sviatok slovenského folklóru - Červená ruža - za účasti folklórnych súborov z východného Slovenska a Zakarpatskej Ukrajiny. Organizátorom festivalu je Zakarpatský spolok Ludovíta štúra, akciu podporuje Užhorodský spolok Slovákov.

Dni Ukrajiny 2018

19.04.2018 10:43
Združenie FEMAN (Slovensko-európska kultúrna spoločnosť) v roku 2018 pripravuje v spolupráci s partnermi, ako jeden zo svojich kľúčových projektov v poradí 4. ročník „Dní UKRAJINY 2018 v Košiciach“. Jedná sa o výnimočný cezhraničný  projekt na podporu rozvoja cezharničnej spolupráce medzi...

Dni českej a slovenskej kultúry v Užhorode

04.03.2018 12:26
V dňoch 12. - 17. marca 2018 usporadúvajú Generálny konzulát SR v Užhorode a Generálny konzulát ČR vo Ľvove dni českej a slovenská kultúry v Užhorode. V rámci týždňa prebehne rad besied zástupcov organizátorov so študentmi Užhorodskej národnej univerzity a hostí, ďalej prebehne prezentácia a...

Odhalenie pamätnej tabule T. G. Masaryka v Chuste

04.03.2018 11:42
Slávnostné odhalenie pamätnej tabule T. G. Masaryka v Chuste, ktorá bude umiestnená so súhlasom miestnej samosprávy na budove technického lýcea na ulici Puškina 11, sa uskutoční v stredu - 7. marca 2018 - v 13 hodín. Slávnostného odhalenia sa zúčastní aj Generálny konzul SR vo Ľvove - pán Pavel...

Oslavy vzniku 1. ČSR

21.10.2017 19:54
Dňa 28. októbra 2017 usporadúvajú Užhorodský spolok Slovákov a Klub T. G. Masaryka v Užhorode stretnutia krajanov a priateľov slovenského a českej kultúry pri príležitosti vzniku 1. Československej republiky, ktorej súčasťou bolo aj územie dnešnej Zakarpatskej oblasti (vtedy Podkarpatská Rus). Pred...

Odhalenie pamätnej tabule k pamiatke Ľudovíta Štúra v obci Antalovce

30.07.2017 20:46
Dňa 27. jula 2017 zástupcovia Užhorodského spolku Slovákov navštivili obec Antalovce v Užhorodskom okrese, kde sa stretli s predstaviteľmi miestnej samosprávy. Na základe stetntutia bol dohodnutý termín odhalenia pamätnej tabule k pamiatke veľkého Slováka Ľudovíta Štúra - odhalenie prebehne vo...

Výstava Zmiznutý svet Podkarpatskej Rusi vo fotografiách Rudolfa Hulky

03.05.2017 10:13
Dňa 11. mája 2017 v 18 hodín sa v Galérii Ilko v Užhorode uskutoční vernisáž výstavy Zmiznutý svet Podkarpatskej Rusi vo fotografiách Rudolfa Hulky. Organizátormi sú Slovanská knižnica Národnej knižnice Českej republiky (Praha) a Galéria Ilko (Užhorod). Výstava potrvá do 31. mája 2017.