4. medzinárodná konferencia Slovanský svet - problémy a perspektíva

14.05.2014 19:08

Dňa 10. mája 2014 sa uskutočnila 4. medzinárodná konferencia "Slovanský svet - problémy a perspektíva" vo veľkej sále Užhorodskej mestskej rady. Organizátormi boli Ministerstvo školstva Ukrajiny, Východoeurópska slovanská univerzita v Užhorode, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně (ČR) a Užhorodská mestská rada. Konferencie sa zúčastnili profesori, doktori vied z Ukrajiny, Českej a Slovenskej republiky, Maďarska a Rakúska.

Konferencie sa tiež zúčastnili aj predstavitelia viacerých slovanských spolkov v Užhorode a tiež Klubu T. G. Masaryka a Užhorodského spolku Slovákov.

 

Späť