47. ROČNÍK PODUJATIA CHALUPKOVO BREZNO 2014 - 10. - 12. októbra 2014

05.07.2014 20:57

V mene predsedy organizačného výboru si dovoľujeme zverejniť inofrmáciu o konaní 47. ročníka Chalúpovho Brezna, ktoré sa uskutoční v októbri 2014 v Mestskom kultúrnom stredisku v Brezne. Podujatie je otvorené pre širokú nielen pedagogickú verejnosť a budú vítaní aj sútažiaci - krajania - zo zahraničia. Literárne práce, skladateľské práce a videofilmy treba poslať do 24.septembra 2014. Pre zaradenie do súťaže je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky.

Bližšie informácie nájdete na oficiálnej webovej stránke www.chalupkovobrezno.sk.

Späť