Čabianska organizácia Slovákov - kontakt so Slovákmi v Maďarsku

17.08.2016 18:52

Užhorodský spolok Slovákov spolupracuje a udržiava kontakty so Slovákmi v okolitých krajinách. Príkladom je kontakt so Slovákmi z Békešskej Čaby, ktorí vydali Čabiansky Kalendár na rok 2016 a v ktorom publikuje aj predseda Užhorodského spolku Slovákov - Ivan Latko. V svojom článku píše o prístupu Ukrajiny k národnstným menšinám a krajanským komunitám. Týmto všetkých Slovákov v Maďarsku, ale aj v celom zahraničí, srdečne pozdravujeme.

Späť