Československý ústav zahraniční Bratislava vydal jarný bulletin

08.06.2015 05:54

V jarnej publikácii 2015 bulettinu Československého ústavu zahraničného v Bratislave vyšiel v sekcii Krajanské spolky článok predsedy Užhorodského spolku Slovákov o činnosti a aktivitách slovenského spolku a o budúcich aktivitách spolku.

Späť