Ďalšie stretnutie na pôde slovenského konzulátu v Užhorode

07.08.2014 21:08

Dňa 7. augusta 2014 sa uskutočnilo ďalšie stretnutie generálnej konzulky SR v Užhorode - paní Janky Buriánovej - a predsedu Užhorodského spolku Slovákov - Ivana Latka. Pri stretnutí sa preberali možnosti ďalšej spolupráce medzi konzulátom a slovenským krajanským spolkom. Predseda USS informoval konzulku o súčasných aj budúcich aktivitách organizácie, čo bolo doložené aj novo vydanými publikáciami, ktoré predal ako dar na záver stretnutia generálnej konzulke.

Späť