Dni českej a slovenskej kultúry v Užhorode

04.03.2018 12:26

V dňoch 12. - 17. marca 2018 usporadúvajú Generálny konzulát SR v Užhorode a Generálny konzulát ČR vo Ľvove dni českej a slovenská kultúry v Užhorode. V rámci týždňa prebehne rad besied zástupcov organizátorov so študentmi Užhorodskej národnej univerzity a hostí, ďalej prebehne prezentácia a výstava kníh, premietanie filmov a napríklad tiež divadelné predstavenie Divadla Na Jezerce s Milanom Kňažkom. Akcie sa zúčastnia zástupcovia a členovia českých a slovenských krajanských spolkov.

Späť