Krajania vo svete

03.02.2017 10:36

V slovanskom Národnostnom magazáne RTVS - publicistickej relácii zo života národnostných menšín žijúcich na Slovensku - nájdete reportáž zo Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2016, ktorá sa uskutočnila v dňoch 28. - 29. októbra 2016 v Bratislave. V reportáži účastníci konferencie z 22 krajín sveta prezentujú svoje činnosti a aktivity v svojich domovských štátoch. O činnosti Užhorodského spolku Slovákov hovoril predseda spolku - Ivan Latko.

Reportáž nájdete na internetovej stránke archívu RTVS - na tomto odkaze.

Späť