Medzinárodná konferencia Slovakistika na Ukrajine

14.05.2014 19:00

V dňoch 6. - 8. mája 2014 sa uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia Slovakistika na Ukrajine. Konferencia sa uskutočnila pri príležitosti 20. výročia slovenského oddelenia Užhorodskej národnej univerzity. Stretnutia sa zúčastnili aj predstavitelia Užhorodského spolku Slovákov.

 

Späť