Návšteva predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a riaditeľky odboru osvedčení a právneho

19.09.2016 20:23

V dňoch 19. - 23. 9. 2016 navštívi Zakarpatskú oblasť predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí - pán veľvyslanec JUDr. Ján Varšo, CSc., a JUDr. Andrea Groszová, riaditeľka odboru osvedčení a právneho.

V rámci návštevy sa uskutoční spoločné stretnutie zástupcov Úradu, predstavitelov krajanských spolkov na GK SR v Užhorode a dňa 20. 9. 2016 o 16:00 hodine sa v Dome menšín Zakarpatskej oblasti na Pravoslávnom nábreží 20 uskutoční stretnutie pána predsedu a pani riaditeľky s aktívom krajanov, na ktorom sa bude diskutovať o problematike osvedčení zahraničného Slováka a príprave stálej konferencie krajanov.

Späť