Noviny Užhorodskej mestskej rady a výkonného výboru informujú o aktivitách krajanských spolkov

15.02.2018 10:57

Dňa 20. januára 2018 vyšiel vo Novinách Užhorodskej mestskej rady a výkonného výboru článok o aktivitách spolkov Užhorodského spolku Slovákov a Klubu T. G. Masaryka v Užhorode, ktoré podporujú kultúrne dedičstvo Čechov a Slovákov v regióne - vydanie publikácií - zborníkov (kalendárov) spolkov, reedícií publikácií z čias 1. Československej republiky a odhaleniu pamätných tabúľ významných českých a slovenských osobností.

Späť