Odhalenie pamätnej tabule k pamiatke Ľudovíta Štúra v obci Antalovce

30.07.2017 20:46

Dňa 27. jula 2017 zástupcovia Užhorodského spolku Slovákov navštivili obec Antalovce v Užhorodskom okrese, kde sa stretli s predstaviteľmi miestnej samosprávy. Na základe stetntutia bol dohodnutý termín odhalenia pamätnej tabule k pamiatke veľkého Slováka Ľudovíta Štúra - odhalenie prebehne vo štvrtok - 5. októbra 2017 o 13. hodine. Tabuľa bude umiestnená na budove kultúrneho strediska (Obecný klub). Slávnostneho odhalenia sa zúčastnia členovia Užhorodského spolku Slovákov, občania obce Antalovce, kde žije početná slovenská menšina, hostia zo Slovenska a predstavitelia Generálneho konzulátu SR v Užhorode.

Späť