Odhalenie pamätnej tabule k pamiatke Ľudovíta Štúra v obci Turja Remeta

12.10.2016 18:27

V útorok - dňa 18. októbra 2016 o 13. hodine - za účasti predstaviteľov Generálneho konzulátu Slovenskej republiky v Užhorode, miestnej vlády Perečinského okresu a predstaviteľov a členov Užhorodského spolku Slovákov uskutoční odhalenie pamätnej tabule k pamiatke slovenského buditeľa a kodifikátora súčasneho slovenského jazyka Ľudovíta Štúra v obci Turja Remeta.

Späť