Odhalenie pamätnej tabule k pamiatke M. R. Štefánika a T. G. Masaryka v Perečine

07.10.2015 20:42

Na deň 14. 10. 2015 je naplánované odhalenie pamätnej tabule k pamiatke zakladateľov 1. Československej republiky - M. R. Štefánika a T. G. Masaryka - v Perečine na budove, ktorá bola postavená práve v období, keď bola táto oblasť súčasťou Československa. Odhalenie sa uskutoční vďaka povoleniu miestnych úradov a hlavne za finančnej podpory členov Klubu T. G. Masaryka a Užhorodského spolku Slovákov.

Späť