Odhalenie pamätnej tabule k pamiatke M. R. Štefánika a T. G. Masaryka v Perečine

17.10.2015 20:39

V stredu - 14. októbra 2015 - bola v meste Perečin odhalená pamätná tabuľa k pamiatke zakladateľov 1. Československej republiky - M. R. Štefánika a T. G. Masaryka - na budove strednej školy (číslo popisné 17), ktorá bola postavená práve v období 1. ČSR a aj vtedy slúžila ako škola. Odhalenie tabule sa zúčastnili predseda Perečinskej štátnej administrácie - pán Viktor Olifer, primátorka mesta Perečin - pani Myroslav Huranič, riaditeľ oddelenia osvety a športu - pán Vladyslav Capik, riaditeľ perečinskj strednej školy - pán Fedir Hunka, generálny konzul Českej republiky vo Ľvove - pán Miroslav Klíma, zástupca Generálneho konzulátu Slovenskej republiky v Užhorode - pán Daniel Caban, predstavitelia a členovia Klubu T. G. Masaryka v Užhorode a Užhorodského spolku Slovákov a občania mesta Perečin. Pamätná tabuľa bola odhalená za iniciatívy a za členské príspevky členov zúčastnených krajanských spolkov.

Späť