Odhalenie pamätnej tabule T. G. Masaryka v Chuste

04.03.2018 11:42

Slávnostné odhalenie pamätnej tabule T. G. Masaryka v Chuste, ktorá bude umiestnená so súhlasom miestnej samosprávy na budove technického lýcea na ulici Puškina 11, sa uskutoční v stredu - 7. marca 2018 - v 13 hodín.

Slávnostného odhalenia sa zúčastní aj Generálny konzul SR vo Ľvove - pán Pavel Pešek - a zástupcovia Generálneho konzulátu SR v Užhorode.

 

 

Späť