Odhalenie tabule k pamiatke Ľudovíta Štúra v obci Turja Remeta

22.10.2016 18:00

Dňa 18. októbra 2016 bola slávnostne odhalená tabuľa k pamiatke veľkého Slováka, kodifikátora slovenského jazyka - Ľudovíta Štúra - v obci Turja Remeta Perečinského okresu v Zakarpatskej oblasti na Ukrajine. Slávnostneho odhalenia sa zúčastnili predstavitelia Generálneho konzulátu SR v Užhorode - generálna konzulka pani Janka Burianová, predseda perečinskej Rary národných poslancov - pan Mychajlo Laskin, predseda Turja-Remetskej obecnej rady - pan Mychajlo Bihan, a tiež predsedovia slovenských krajanských spolkov Ľudovíta Štúra - pani Valéria Balanko, a Spolku slovenskej inteligencie - pan Erik Horvat, členovia Užhorodského spolku Slovákov a občania obce. Tabuľa bola odhalená predstaviteľmi slovenského konzulátu a slovenských krajanských spolkov. Tabuľa bola odhalená vďaka finančnej podpore Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v Bratislave. Reportáž z odhalenia odvysielala užhorodská televízia Tysa TV a mukačevská televízia M-studio.

Späť