Povolenie na odhalenie pamätnej tabule Ivana Olbrachta

12.04.2018 12:25

Zástupcovia spolkov Klubu T. G. Masaryka v Užhorode, Užhorodske spoločnosti českej kultúry J. A. Komenského a Užhorodského spolku Slovákov sa stretli s majiteľom a prevádzkovateľom reštaurácie - múzea Pid Zamkom - Jurijom Rusnákom a dohodli sa na umiestnení pamätnej tabule klasika českej literatúry - Ivana Olbrachta, ktorý je spätý s Podkarpatskou Rusou, a po ktorom je ulica, kde reštaurácia - múzeum sídli, pomenovaná. Pamätná tabuľa bude umiestnená na fasáde budovy reštaurácie. Slávnostné odhalenie je naplánované na rok 2019.

Pomoc pri realizácii prisľúbil Generálny konzul SR vo Ľvove - Pavel Pešek a Ministerstvo zahraničných vecí SR.

Späť