Povolenie na odhalenie pamätnej tabule k pamiatke Ľudovíta Štúra

31.03.2016 12:31

Užhorodský spolok Slovákov dostal povolenie k odhaleniu pamätnej tabule k pamiatke slovenského buditeľa a kodifikátora súčasneho slovenského jazyka Ľudovíta Štúra v obci Turie Remety. Pamätná doska bude umiestnená na budove z obdobia 1. ČSR - súčasnej materskej školy - na ulici Centralna, č.p. 1.

Späť