Povolenie na odhalenie pamätnej tabule k pamiatke Ľudovíta Štúra

07.08.2016 15:36

Užhorodský spolok Slovákov dostal povolenie k odhaleniu pamätnej tabule k pamiatke slovenského buditeľa a kodifikátora súčasneho slovenského jazyka Ľudovíta Štúra v obci Antalovce.

Späť