Povolenie na odhalenie pamätnej tabule Ľudovíta Štúra

27.07.2018 20:16

Užhorodský spolok Slovákov obdržal povolenie od Obecnej rady obce Storožnyca na odhalenie pamätnej tabule Ľ. Štúra v obci Storožnyca na budove kultúrneho strediska - Ševčenka 8 - v Užhorodskom okrese.

Späť