Povolenie na odhalenie pamätnej tabule M. R. Štefánika

10.06.2018 12:11

Užhorodský spolok Slovákov obdržal povolenie od Obecnej rady obce Kamenica na odhalenie pamätnej tabule M. R. Štefánika v obci Huta v Užhorodskom okrese.

Späť