Publikovanie v občasníku Bradlo - časopise Spoločnosti M. R. Štefánika

30.07.2014 21:24

V občasníku Bradlo - v 67. čísle - vyšiel článok predsedy Užhorodského spolku Slovákov Mgr. Ivana Latka pod názvom Nové pamätníky Milana Rastislava Štefánika. Text informuje o odhalení bronzovej tabule k pamiatke M. R. Štefánika v obci Velkyj Bereznyj v Zakarpatskej oblasti na Ukrajine. Užhorodský spolok Slovákov už niekolko rokov spolupracuje so Spoločnosťou M. R. Štefánika z Brezovej pod Bradlom.

www.mrstefanik.sk

Späť