Slávnostné odhalenie pamätnej dosky na budove Prosvita

20.02.2019 13:15

Dňa 7. marca 2019 v 13 hodín miestneho (kyjevského času) prebehne slávnostné odhalenie pamätnej dosky na budove Prosvita, v ktorej sídlia okrem iného aj slovenské a české krajanské spolky, pripomínajúce pôvod tejto stavby. Dvojjazyčná tabuľa obsahuje informácie o architektoch, ktorí stavbu navrhli a stavebné spoločnosti, ktorá budovu v roku 1928, teda za obdobia, kedy bola Podkarpatská Rus súčasťou Československa, postavila. Pamätná doska bola financovaná zástupcami ukrajinského spolku Prosvita, Užhorodského spolku Slovákov a Klubu T. G. Masaryka v Užhorode. Na slávnostné odhalenie sú pozvaní zástupcovia Generálneho konzulátu SR vo Ľvove, Generálneho konzulátu SR v Užhorode a krajania.

Späť