Slávnostné odhalenie pamätnej dosky na budove Prosvity v Užhorode

21.03.2019 14:09

Za účasti predstaviteľov Generálneho konzulátu ČR vo Ľvove - generálneho konzula Pavla Peška, konzula Igora Šedo, konzulky Generálneho konzulátu SR v Užhorode Janky Dvoreckej, riaditeľa fondu ViZa - Volodymyra Čubirka, predstaviteľov Klubu T. G. Masaryka v Užhorode a Užhorodského spolku Slovákov, krajanov a občanov Užhorodu, bola odhalená dvojjazyčná pamätná doska, ktorá pripomína pôvod budovy - Domu Prosvity.

Budova bola postavená v roku 1928 okrem iného aj vďaka finančným príspevkom prezidenta Masaryka a zástupcov československej vlády. Pri slávnostnom odhalení dosky prihovorili generálny konzul - Pavel Pešek, predseda Spolku Prosvita - Pavlo Fedak, konzulka Janka Dvorecká, Volodymyr Čubirko, Ivan Latko a Pavlo Fedak starší. Prítomní vo svojich príhovoroch uznali, že sa za obdobie Československa na území vtedajšej Podkarpatskej Rusi a dnešnej Zakarpatskej oblasti Ukrajiny odviedol veľký kus práce a odhalením tejto pamätnej dosky pripomenuli ukrajinské, české a slovenské krajanské spolky ďalšiu československú stopu tohto regiónu. Po skončení akcie prebehlo v stredisku českých a slovenských krajanských spolkov krátke posedenie s občerstvením.

Späť