Slávnostné odhalenie pamätnej tabule J. A. Komenského v Mukačeve

03.03.2017 21:24

Dňa 28. marca 2017 o 13. hodine je plánované slávnostné odhalenie pamätnej tabule J. A. Komenského v Mukačeve - na ulici Jána Amosa Komenského 59, budove Pedagogickej fakulty MDU. Táto akcia prebehne vďaka finančnej podpore Pardubického kraja a členske základni Klubu T. G. Masaryka v Užhorode, Užhorodskej spoločnosti J. A. Komenského a Užhorodského spolku Slovákov.

Späť