Slávnostné odhalenie pamätnej tabule T. G. Masaryka v Chuste

22.03.2018 10:24

7. marca 2018 bola v meste Chuste slávnostne odhalená pamätná tabuľa - bas-reliéf - T. G. Masaryka. Iniciátormi tohto podujatia boli spolky Užhorodský spolok Slovákov a Klub T. G. Masaryka v Užhorode. Odhalenie pamätnej tabule sa uskutočnilo vďaka finančnej podpore Pardubického kraja a Masarykova demokratického hnutia z Prahy. Slávnostného odhalenia sa zúčastnili Generálny konzul GK ČR vo Ľvove - Pavel Pešek, zástupca starostu mesta Chustu - Ivan Fetko, riaditeľ Dobročinného fondu ViZa - Volodymyr Čubirko, zástupca Národného pedagogického múzea a knižnice J. A. Komenského v Prahe - Jan Šimek, riaditeľ Chustského lýcea - Ivan Lupjak, členovia a výbor Užhorodského spolku Slovákov, Klubu T. G. Masaryka, Užhorodskej spoločnosti J. A. Komenského, miestni občania a pamätníci. Po slávnostnom odhalení a krátkom vystúpení účastníkov vystúpili žiaci lýcea s českými a slovenskými pesničkami. Mediálne akciu podporila miestna televízia M-Studio a satelitný kanál Sirius TV. Odhalenie sa uskutočnilo presne v deň narodenín prvého československého prezidenta, a zároveň sto rokov od vzniku 1. ČSR.

Späť