Slávnostné otvorenie pamätnej izby B. Bjorsona v Kaštieli Mojmírovce

07.07.2014 21:28

Dňa 14. júla 2014 sa koná, pod záštitou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky pána Miroslava Lajčáka a pod záštitou J. E. Ingy Magistad, veľvyslankyne Nórskeho kráľovstva v Slovenskej republike, slávnostne otvorenie Pamätnej izby Björnstjerne Björsona v Kaštieli Mojmírovce. Na túto akciu prijali pozvanie aj predstavitelia Užhorodského spolku Slovákov - Ivan Latko a Vladimir Makara.

Späť