Slováci na Zakarpatskej Ukrajine - medzinárodná vedecká konferencia

21.10.2012 11:50

V dňocha 25. - 26. októbra 2012 sa uskutoční v Užhorode v hoteli Družba medzinárodná vedecká konferencia Slováci na Zakarpatskej Ukrajine - história, kuľtúra, zvyky a tradície. Organizátormi konferencie sú Spoločnosť Slovákov Ľ. Štúra v Zakarpatsku, Inštitút histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove a Užhorodská národná univerzita. Na konferenciu sú pozvaní tiež predstavitelia Užhorodského spolku Slovákov.

Späť