Slovenské slovo - prvé číslo

10.04.2012 21:46

Slovenská informačná agentúra a Spolok slovenskej inteligencie v Zakarpatsku vydali prvé číslo tlače Slovenské slovo (vychádza dvojjazyčne - slovensky a ukrajinsky). V tomto čísle okrem rôznych článkov o M. R. Štefánikovi, slovenskej škole v Užhorode a iných, je v rubrike Oznam uverejnená informácia predsedu Užhorodského spolku Slovákov o otvorení tabule M. R. Štefánika vo Veľkom Bereznom v júni tohto roku.

Späť