Slovenský svetový kalendár - 3. ročník

08.11.2018 09:27

Slovenský kultúrny klub v Srbsku vydal publikáciu Slovenský svetový kalendár na obyčajný rok 2019. Publikácia vyšla za podpory Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí. V treťom ročníku publikácie vyšiel aj článok predsedu Užhorodského spolku Slovákov o súčasnej činnosti Spolku a o pokračovaní propagácie slovenskej kultúry na Ukrajine.

Späť