Spolupráca so československými organizáciemi

13.01.2015 19:12

V posledný čas Užhorodský spolok Slovákov spolupracuje so Spoločnosťou M. R. Štefánika z Brezovej pod Bradlom a Československým ústavom zahraničným. Dôsledkom tejto spolupráce je aj to, že Užhorodskému spolku Slovákov tieto organizácie zasielajů svoje publikácie - časopis Bradlo - a z bratislavskej pobočky ČSUZ bulletin. Užhorodský spolok Slovákov týmto organizáciám zasiela svoje publikácie - kalendáre a reedície z rokov 1925-1937. 

 

 

Späť