Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahranici 2014

24.09.2014 20:55

V kontexte platnej Koncepcie štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí do roku 2015 ÚSŽZ organizuje Stálu konferenciu Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí jedenkrát za dva roky. Hlavným cieľom Stálej konferencie 2014 bude diskusia o problematike prístupu štátov, v ktorých žijú a pôsobia Slováci, k národnostným menšinám a krajanským komunitám.

Konferencie sa zúčastní aj predseda Užhorodského spolku Slovákov s príspevkom Prístup Ukrajiny k národnostným menšinám a krajanským komunitám.

Späť