Starosta Liptovskej Tepličky v Užhorode

18.07.2014 21:31

Dňa 16. júla 2014 sa uskutočnilo stretnutie starostu Liptovskej Tepličky - pána Mgr. Slavomíra Kopáča - s predstaviteľmi Užhorodského spolku Slovákov v Užhorode. Pri stretnutí sa rokovalo o možnosti spolupráce a návštev obce pod Tatrami a oblasti Zakarpatskej Ukrajiny. Starosta Liptovskej Tepličky má veľký záujem zaistiť materiály o presídlení Slovákov - Liptákov - za Rakúsko-Uhorska do Veľkého Berezného na Ukrajine, kde doteraz žije početná slovenská menšina s liptovskými koreňmi.

Užhorodský spolok Slovákov poskytne maximálnu súčinnost pri získavaní materiálov historického charakteru o Liptákoch a ích potomkoch žijúcich vo Veľkom Bereznom. Na záver stretnutia si zástupci Obce a Spolku vzájomne vymenili svoje publikácie - o Liptovskej Tepličke, o kultúre a živote slovenskej menšiny v Zakarpatskej oblasti.

Späť