Stretnutie s novým veľvyslancom Slovenskej republiky na Ukrajine

19.10.2014 20:27

Dňa 16. októbra 2014 sa na pôde Generálneho konzulátu Slovenskej republiky v Užhorode uskutočnilo stretnutie zástupcov slovenských krajanských organizácií - Spolok slovenskej inteligencie v Zakarpatsku, Spoločnosť Slovákov Ľ. Štúra v Zakarpatsku, Matica slovenská na Zakarpatsku, Užhorodský spolok Slovákov - s novým mimoriadnym a spolnomocneným veľvyslancom Slovenskej republiky na Ukrajine - pánom Jurajom Siváčekom, generálnym riaditeľom politickej sekcie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky - pánom Ľubomírom Rehákom, a generálnou konzulkou GK Užhorod - paní Jankou Burianovou. Pri stretnutí zástupcovia slovenskej menšiny informovali o svojich aktivitách. Nový slovenský veľvyslanec potvrdil, že slovenská vláda aj on sám budú pomáhať pri zabezpečení realizácie rôznych projektov a aktivít slovenských spolkov na Ukrajine.

Späť