Stretnutie zástupcov slovenských spolkov

01.03.2015 19:59

Dňa 19. februára 2015 sa na pôde Generálneho konzulátu Slovenskej republiky v Užhorode uskutočnilo stretnutie zástupcov slovenských krajanských organizácií činných v Zakarpatskéj oblasti - Spolku slovenskej inteligencie v Zakarpatsku, Spoločnosti Slovákov Ľ. Štúra v Zakarpatsku, Spolku slovenských žien "Dôvera", Užhorodskeho spolku Slovákov. Stretnutia sa zúčastnila generálna konzulka paní Janka Buriánová. Pri stretnutí zástupcovia slovenských spolkov informovali o svojich aktivitách a hovorilo sa aj o dnešnej situácii na Ukrajine a reakcii Slovákov žijúcich v regióne.

Späť