Stretnutie zástupcov spolkov s novým generálnym konzulom SR v Užhorode

30.03.2012 21:54

 

Dňa 27. marca navštívili zástupci Užhorodského spolku Slovákov a Klubu T. G. Masaryka - Ivan Latko a Olga Buksarová - generálny konzulát SR v Užhorode, kde sa stretli s novým generálnym konzulom pánom Mariánom Mulíkom a konzulkou - prvou tajomníčkou - Bibianou Hromadovou. Zastupcovia slovenského konzulátu boli zoznámeni s aktivitami slovenských a českých krajanských spolkov, taktiež o príprave otvorenia pamätnej tabule M. R. Štefánika vo Veľkom Bereznom, ktoré je naplánované na tohtoročný jún. Záverom stretnutia zástupcovia spolkov predali svoje publikácie ako prezentáciu svojej aktívnej činnosti.

Späť