Valné zhromáždenie Svetového združenia Slovákov v zahraničí

15.10.2012 19:20

1. novembra 2012 sa v Bratislave uskutoční IV. riadne Valné zhromáždenie Svetového združenia Slovákov v zahraničí. Organizátorom zhromáždenia je Svetové združenie Slovákov v zahraničí, materská organizácia Užhorodského spolku Slovákov. Na zhromáždenie prijal pozvanie aj predseda Užhorodského spolku Slovákov - Mgr. Ivan Latko. Podujatie sa uskutoční v hoteli Echo, Prešovská 39, Bratislava.

Späť