Výročie narodenín T. G. Masaryka, stretnutie predstavitelov českých a slovenských spolkov u busty T. G. Masaryka v Užhorode

08.03.2014 20:01

7. marca 2014, v deň výročia narodenia T. G. Masaryka, prvého prezidenta ČSR, sa predstavitelia Klubu TGM, Užhorodskej spoločnosti českej kultúry J. A. Komenského a Užhorodského spolku Slovákov zišli a položili kytice a vence v parku u busty T. G. Masaryka - ako spomienku na túto významnú postavu našej nedávnej histórie. So svojimi príspevkami vystúpili pani profesorka Iryna Hojdašová, pán doktor Ivan Ustyč a predseda Užhorodského spolku Slovákov - Ivan Latko.

Fotografie zo stetnutia nájdete v sekcii Fotogaléria.

Späť