Novinky

Stretnutie slovenských spolkov s poslancom Martinom Fedorom

19.02.2016 08:39
Dňa 16. februára 2016 sa na pôde Generálneho konzulátu Slovenskej republiky v Užhorode uskutočnilo stretnutie užhorodských slovenských krajanských spolkov - Matice slovenskej na Zakarpatsku, Zakarpatského spolku Slovákov Ľudovíta Štúra, Zakarpatského spolku slovenskej inteligencie a Užhorodského...

PF 2016

20.01.2016 20:27
Ďakujeme všetkým našim priaznivcom, organizáciám, úradom a krajanom za podporu, ktorú nám poskytli a vzájomnú spoluprácu v uplynulom roku. Aj v tomto roku plánujeme vydania nových publikácií a usporiadanie kultúrnych podujatí spojených s históriou, ktorá prezentuje dnešnú Zakarpatskú Ukrajinu ako...

Učitelia na návšteve družobnej školy na Ukrajine

09.12.2015 23:22
V piatok 4. decembra  navštívili naši učitelia Všeobecnovzdelávaciu  školu  I. až III. stupňa v Kamjanici na Ukrajine,  kde pre nás naši ukrajinskí kolegovia pripravili bohatý program. Po privítaní riaditeľom školy sme sa zúčastnili  otvorených hodín na...

Stretnutie krajanov pri príležitosti osláv vzniku 1. ČSR

01.11.2015 20:03
Dňa 28. októbra 2015 sa v rámci osláv vzniku 1. ČSR uskutočnilo stretnutie členov a zástupcov Klubu T. G. Masaryka v Užhorode a Užhorodského spolku Slovákov u busty T. G. Masaryka, pri ktorom si spoločne pripomenuli deň a obdobie, kedy dnešná ukrajinská Zakarpatská oblasť, vtedy Podkarpatská Rus,...

Odhalenie pamätnej tabule k pamiatke M. R. Štefánika a T. G. Masaryka v Perečine

07.10.2015 20:42
Na deň 14. 10. 2015 je naplánované odhalenie pamätnej tabule k pamiatke zakladateľov 1. Československej republiky - M. R. Štefánika a T. G. Masaryka - v Perečine na budove, ktorá bola postavená práve v období, keď bola táto oblasť súčasťou Československa. Odhalenie sa uskutoční vďaka povoleniu...

Návšteva zo Společnosti přátel Podkarpatské Rusi v Užhorode

03.09.2015 14:20
V dňoch 26. augusta - 2. septembra navštívil užhorodské krajanské spolky predseda Spoločnosti priateľov Podkarpatskej Rusi - pán Ing. Jan Čopik. V rámci stretnutia bola zo strany Spoločnosti prisľúbená podpora vo forme finančného príspevku na vydanie reedície knihy K. Kochannyj-Goralčuk -...

Užhorodský spolok Slovákov oslávi 20 rokov svojej činnosti

05.08.2015 21:44
16. januára 2016 oslávi Užhorodský spolok Slovákov 20 rokov od svojho vzniku. Výbor spolku pripravuje jubilejnú publikáciu - Náš kultúrno-historický kalendár 2016, v ktorej sa bude vspomínať na doterajšie aktivity a históriu spolku a tiež bude obsahovať výber z archívu minulých Kalendárov a články...

Stretnutie slovenských spolkov v Užhorode

16.06.2015 22:18
Na pôde generálneho konzulátu SR v Užhorode sa dňa 11. 6. 2015 uskutočnilo stretnutie slovenských spolkov pôsobiacich v Zakarpatskej oblasti na Ukrajine - Zakarpatský spolok slovenskej inteligencie, Zakarpatský spolok Slovákov Ľ. Štúra, Zakarpatská krajská organizácia Martica Slovenská a Užhorodský...

Československý ústav zahraniční Bratislava vydal jarný bulletin

08.06.2015 05:54
V jarnej publikácii 2015 bulettinu Československého ústavu zahraničného v Bratislave vyšiel v sekcii Krajanské spolky článok predsedy Užhorodského spolku Slovákov o činnosti a aktivitách slovenského spolku a o budúcich aktivitách spolku.

Starosta Liptovskej Tepličky na návšteve v Užhorode

03.05.2015 21:08
Dňa 30. apríla 2015 sa uskutočnilo stretnutie starostu Liptovskej Tepličky - pána Mgr. Slavomíra Kopáča - s predstaviteľmi Užhorodského spolku Slovákov v Užhorode. Pri stretnutí sa rokovalo o možnosti ďalšej spolupráce a návštev obce pod Tatrami a oblasti Zakarpatskej Ukrajiny - predstavitelia...