Informácie o nás

Užhorodský spolok Slovákov je členskou organizáciou Svetového združenia Slovákov v zahraničí a bol založený v januári roka 1996. Okrem vydávatelskej činnosti sa snaží šíriť slovenskú kultúru v Zakarpatskéj oblasti, kde žije početná krajanská menšina, v tejto oblasti poriada alebo sa podiela na rôznych kultúrnych podujatiach.

Užhorodský spolok Slovákov v septembri v roku 2010 spoločne s generálnym konzulátom SR v Užhorode organizoval Dni slovenského filmu.

O aktivitách Užhorodského spolku Slovákov a o vydanom slovenskom kalendári napísali rôzne masmédiá - Užhorod, Visti Užhorodščiny, Sribna-zemlja, Evropa-Centr, Pravozachist a Slovenské slovo. Taktiež o spolku vyšli články na webovskych portáloch zakarpattya.net a uzhgorod.in