Náš kultúrno-historický kalendár 2018

Náš kultúrno-historický kalendár 2018

Slovenský kalendár 2018. Užhorod, 2018. Šéfredaktor: Ivan Latko. Vydal: Užhorodský spolok Slovákov. Jazyk: slovenský, český, ukrajinský.

Celú publikáciu je možné stiahnúť pod týmto odkazom.