Publikácie

Náš kultúrno-historický kalendár 2019

Náš kultúrno-historický kalendár 2019
Slovenský kalendár 2019. Užhorod, 2019. Šéfredaktor: Ivan Latko. Vydal: Užhorodský spolok Slovákov. Jazyk: slovenský, český, ukrajinský. Vydané za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Nástenný kalendár 2019

Nástenný kalendár 2019
Aj v roku 2019 sme na pamiatku ako aj k praktickému využitiu pre našich krajanov, priaznivcov a turistov vydali nástenný kalendár pre rok 2019. Tento kalendár je možné získať v stredisku slovenských a českých krajanských spolkov v Užhorode.

T. G. Masaryk se vrátil do Užhorodu

T. G. Masaryk se vrátil do Užhorodu
Т. Г. Масарик повернувся до Ужгороду. Užhorod, 2018 (2. reedícia). Šéfredaktor: Ivan Latko. Vydal: Klub T. G. Masaryka v Užhorodě, Masarykovo demokratické hnutí (Praha), Užhorodský spolok Slovákov. Jazyk: český, slovenský, ukrajinský.

Словацька мова - Slovenský jazyk

Словацька мова - Slovenský jazyk
Світлана Пахомова, Ярослав Джоганик - Словацька мова / Slovenský jazyk.  Užhorod, 2018. Publikácia vyšla s podporou vlády Slovenskej republiky (Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí), Generálneho konzulátu SR v Užhorode a Užhorodského spolku Slovákov.

Náš kultúrno-historický kalendár 2018

Náš kultúrno-historický kalendár 2018
Slovenský kalendár 2018. Užhorod, 2018. Šéfredaktor: Ivan Latko. Vydal: Užhorodský spolok Slovákov. Jazyk: slovenský, český, ukrajinský. Celú publikáciu je možné stiahnúť pod týmto odkazom.

Nástenný kalendár 2018

Nástenný kalendár 2018
Aj v tomto roku sme na pamiatku ako aj k praktickému využitiu pre našich krajanov, priaznivcov a turistov vydali nástenný kalendár pre rok 2018. Tento kalendár je možné získať v stredisku slovenských a českých krajanských spolkov v Užhorode.

Vreckový kalendár 2018

Vreckový kalendár 2018
Dvojstranný vreckový kalendárik 6 x 9 cm pre rok 2018 s vyznačenými slovenskými štátnymi sviatkami. Uherské Hradiště, Užhorod, 2017. Vydal: Užhorodský spolok Slovákov.

Мирно жийте, люди

Мирно жийте, люди
Turjánicja, Jurij. V mieru žite, ľudia. Zborník protivojnových piesní z vrchovín a nížin Zakarpatí v štyroch jazykoch. Užhorod, 2017. Vydané za finančnej podpory Klubu T. G. Masaryka v Užhorode a Užhorodského spolku Slovákov. Jazyk: ukrajinský, maďarský, český, slovenský.

Podkarpatská Rus a Československo 1935

Podkarpatská Rus a Československo 1935
Krofta, Kamil. Podkarpatská Rus a Československo, 1935. Užhorod, 2017 (reedícia). Šéfredaktor: Ivan Latko. Vydal: Klub T. G. Masaryka v Užhorode, Užhorodský spolok Slovákov. Jazyk: český.          

Náš kultúrno-historický kalendár 2017

Náš kultúrno-historický kalendár 2017
Slovenský kalendár 2017. Užhorod, 2017. Šéfredaktor: Ivan Latko. Vydal: Užhorodský spolok Slovákov. Vydané za podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Jazyk: slovenský, český, ukrajinský.