Publikácie

Náš kultúrno-historický kalendár 2018

Náš kultúrno-historický kalendár 2018
Slovenský kalendár 2018. Užhorod, 2018. Šéfredaktor: Ivan Latko. Vydal: Užhorodský spolok Slovákov. Jazyk: slovenský, český, ukrajinský. Celú publikáciu je možné stiahnúť pod týmto odkazom.

Nástenný kalendár 2018

Nástenný kalendár 2018
Aj v tomto roku sme na pamiatku ako aj k praktickému využitiu pre našich krajanov, priaznivcov a turistov vydali nástenný kalendár pre rok 2018. Tento kalendár je možné získať v stredisku slovenských a českých krajanských spolkov v Užhorode.

Vreckový kalendár 2018

Vreckový kalendár 2018
Dvojstranný vreckový kalendárik 6 x 9 cm pre rok 2018 s vyznačenými slovenskými štátnymi sviatkami. Uherské Hradiště, Užhorod, 2017. Vydal: Užhorodský spolok Slovákov.

Мирно жийте, люди

Мирно жийте, люди
Turjánicja, Jurij. V mieru žite, ľudia. Zborník protivojnových piesní z vrchovín a nížin Zakarpatí v štyroch jazykoch. Užhorod, 2017. Vydané za finančnej podpory Klubu T. G. Masaryka v Užhorode a Užhorodského spolku Slovákov. Jazyk: ukrajinský, maďarský, český, slovenský.

Podkarpatská Rus a Československo 1935

Podkarpatská Rus a Československo 1935
Krofta, Kamil. Podkarpatská Rus a Československo, 1935. Užhorod, 2017 (reedícia). Šéfredaktor: Ivan Latko. Vydal: Klub T. G. Masaryka v Užhorode, Užhorodský spolok Slovákov. Jazyk: český.          

Náš kultúrno-historický kalendár 2017

Náš kultúrno-historický kalendár 2017
Slovenský kalendár 2017. Užhorod, 2017. Šéfredaktor: Ivan Latko. Vydal: Užhorodský spolok Slovákov. Vydané za podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Jazyk: slovenský, český, ukrajinský.

Vreckový kalendár 2017

Vreckový kalendár 2017
Dvojstranný vreckový kalendárik 6 x 9 cm pre rok 2017 s vyznačenými slovenskými štátnymi sviatkami. Uherské Hradiště, Užhorod, 2016. Vydal: Užhorodský spolok Slovákov.

Nástenný kalendár 2017

Nástenný kalendár 2017
Aj v tomto roku sme na pamiatku ako aj k praktickému využitiu pre našich krajanov, priaznivcov a turistov vydali nástenný kalendár pre rok 2017. Tento kalendár je možné získať v stredisku slovenských a českých krajanských spolkov v Užhorode.

Podkarpatská Rus v minulosti a přítomnosti

Podkarpatská Rus v minulosti a přítomnosti
Kochannyj-Goralčuk, K. Podkarpatská Rus v minulosti a přítomnosti. Praha, 1931. Užhorod, 2016 (reedícia). Šéfredaktor: Ivan Latko. Vydal: Pardubický kraj, Společnost přátel Podkarpatské Rusi, Klub T. G. Masaryka v Užhorodě, Užhorodský spolok Slovákov, Zakarpatský spolek pro ochranu...

Svoboda - její vznik a budování

Svoboda - její vznik a budování
Kápar, Josef. Svoboda - její vznik a budování: k desátému výročí osídlení legionářů na Podkarpatské Rusi. Praha, 1933. Užhorod, 2016 (reedícia). Šéfredaktor: Ivan Latko. Vydal: Klub T. G. Masaryka v Užhorodě, Užhorodský spolok Slovákov, Zakarpatský spolek pro ochranu památek. Jazyk: český.