Publikácie

Vreckový kalendár 2017

Vreckový kalendár 2017
Dvojstranný vreckový kalendárik 6 x 9 cm pre rok 2017 s vyznačenými slovenskými štátnymi sviatkami. Uherské Hradiště, Užhorod, 2016. Vydal: Užhorodský spolok Slovákov.

Nástenný kalendár 2017

Nástenný kalendár 2017
Aj v tomto roku sme na pamiatku ako aj k praktickému využitiu pre našich krajanov, priaznivcov a turistov vydali nástenný kalendár pre rok 2017. Tento kalendár je možné získať v stredisku slovenských a českých krajanských spolkov v Užhorode.

Podkarpatská Rus v minulosti a přítomnosti

Podkarpatská Rus v minulosti a přítomnosti
Kochannyj-Goralčuk, K. Podkarpatská Rus v minulosti a přítomnosti. Praha, 1931. Užhorod, 2016 (reedícia). Šéfredaktor: Ivan Latko. Vydal: Pardubický kraj, Společnost přátel Podkarpatské Rusi, Klub T. G. Masaryka v Užhorodě, Užhorodský spolok Slovákov, Zakarpatský spolek pro ochranu...

Svoboda - její vznik a budování

Svoboda - její vznik a budování
Kápar, Josef. Svoboda - její vznik a budování: k desátému výročí osídlení legionářů na Podkarpatské Rusi. Praha, 1933. Užhorod, 2016 (reedícia). Šéfredaktor: Ivan Latko. Vydal: Klub T. G. Masaryka v Užhorodě, Užhorodský spolok Slovákov, Zakarpatský spolek pro ochranu památek. Jazyk: český.

Náš kultúrno-historický kalendár 2016

Náš kultúrno-historický kalendár 2016
Slovenský kalendár 2016. Užhorod, 2016. Šéfredaktor: Ivan Latko. Vydal: Užhorodský spolok Slovákov. Vydané za podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Jazyk: slovenský, ukrajinský.

Vreckový kalendár 2016

Vreckový kalendár 2016
Dvojstranný vreckový kalendárik 6 x 9 cm pre rok 2016 s vyznačenými slovenskými štátnymi sviatkami. Uherské Hradiště, Užhorod, 2015. Vydal: Užhorodský spolok Slovákov.

Nástenný kalendár 2016

Nástenný kalendár 2016
Pokračujeme v tradícii a aj v tomto roku sme na pamiatku ako aj k praktickému využitiu pre našich krajanov, priaznivcov a turistov vydali nástenný kalendár pre rok 2016. Tento kalendár je možné získať v stredisku slovenských a českých krajanských spolkov v Užhorode.

Uhrovy cestovní průvodce - Podkarpatská Rus

Uhrovy cestovní průvodce - Podkarpatská Rus
Němejcová-Měkká, Iva. Podkarpatská Rus. Uhrovy cestovní průvodce. Užhorod, 2015 (reedícia). Šéfredaktor: Ivan Latko. Vydal: Užhorodský spolok Slovákov, Klub T. G. Masaryka v Užhorodě, Zakarpatský spolek pro ochranu památek. Vydané za podpory dobročinného fondu ViZa. Jazyk: český.

Náš M. R. Štefánik

Náš M. R. Štefánik
Náš M. R. Štefánik. Užhorod, 2014. Šéfredaktor: Ivan Latko. Vydal: Užhorodský spolok Slovákov. Vydané za podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Jazyk: slovenský, ukrajinský.  

Vreckový kalendár 2015

Vreckový kalendár 2015
Dvojstranný vreckový kalendárik 6 x 9 cm pre rok 2015 s vyznačenými slovenskými štátnymi sviatky. Uherské Hradiště, Užhorod, 2015. Vydal: Užhorodský spolok Slovákov.